ВЕТЕРИНАРНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ЩРАУСИТЕ
От др. С.М. Foggin

8.1 Въведение
8.2 Вирусни болести
8.2.1 Общи
8.2.2 Newcastle
8.2.3 Птича шарка
8.3. Бактериални болести
8.3.1 Общи
8.3.2 Причинителни бактерии
8.3.3 Болестни синдроми
8.3.3.1 Omphalitis
8.3.3.2 Septicaema - отравяния на кръвта
8.3.3.3 Вътрешни инфекции
8.3.3.4 Пневмония
8.3.3.5 Конюктивити
8.3.3.6 Артрити
8.3.3.7 Абцеси
8.3.4 Антибиотици и антибиотично третиране
8.4 Гъбични заболявания
8.4.1 Aspergillosis
8.4.2 Candidiases
8.4.3 Mycotic дерматити
8.5 Паразитни болести
8.5.1 Libyostongylis douglassi
8.5.2 Codiostomum struthionis
8.5.3 Houttuynia struthionis
8.5.4 Червеи по перата
8.5.5 Кърлежи
8.5.6 Въшки
8.6 Хранителни заболявания
8.6.1 Общи
8.6.2 Недостиг на витамин А
8.6.3 Недостиг на витамин D
8.6.4 Недостиг на витамин Е
8.6.5 Недостиг на витамин С
8.6.6 Недостиг на витамин В
8.6.7 Недостиг на калций и фосфор
8.6.8 Недостиг на манган
8.6.9 Недостиг на цинк
8.6.10 Недостиг на селен
8.6.11 Анорексия
8.6.12 Наранявания
8.7 Деформации на крайниците
8.7.1 Общи
8.7.2 Причини
8.7.2.1 Вродени
8.7.2.2 Хранителни
8.7.2.3 Травми
8.7.2.4 Инфекции
8.7.2.5 Липса на опит
8.7.3 Симптоми
8.7.4 Патология
8.7.5 Диагнози
8.7.6 Третиране и контрол
8.7.6.1 Куцане
8.7.6.2 Привързване, провесване
8.7.6.3 Наколенки, слагане на подплънки, тампони
8.7.6.4 Витамин Е
8.7.6.5 Допълнителна храна
8.8 Токсични условия
8.8.1 Mycotoxicosis
8.8.2 Furazolidone - Отравяне
8.8.3 Отравяне със сол
8.8.4 Ботулизъм -отравяне с колбаси
8.9 Смесена секция
8.9.1 Травми
8.9.1.1 Фрактури
8.9.1.2 Разкъсвания
8.9.2 Скъсани артерии
8.9.3 Чужди тела в хранопровода и стомаха
8.9.4 Падане/смъкване на клоаката
8.9.5 Падане на пениса
8.9.6 Затягане, запичане на яйцата
8.9.7 Миопатия
8.9.8 Сърдечни удари
8.9.9 Подкожна емфизема
8.10. Вродени деформации
8.11. Общ подход към болния щраус
8.11.1 Общо
8.11.2 Болестни признаци
8.11.3 Изследване на болната птица
8.11.4 Болестни признаци свързани с причинителя
8.11.5 Специмен от живи птици
8.11.5.1 Съсирана кръв
8.11.5.2 Несъсирана кръв във флориди
8.11.5.3 Несъсирана кръв в ЕDTA
8.11.5.4 Животинси тор
8.11.6 Общо третиране
8.2. Аутопсия
8.12.1 Общо
8.12.2 Техника
8.12.3 Събиране на мостри
8.12.4 Водене на записки

8.1 Въведение

Инфекциите и хранителните болести са едни от главните ограничения за жизнеспособна продуктивна работа при щраусите. Много от тези проблеми са в резултат от липса на опит и могат да се избегнат с достатъчно внимание към детайлите при инкубацията и отглеждането на пиленца. Смъртността дължаща се на болести е голяма в първите шест седмици от живота на пиленцата и пропуски и грешки в хигиенните стандарти и храненето могат да доведат до голяма смъртност в този период.

Познанията върху щраусовите заболявания са все още някак си недоразвити, първични. Има малко публикации върху предмета и малко систематичните изследвания, които са били предприети. Тази недостатъчност сега се преодолява в много страни и някои от представените информации тук вероятно скоро ще бъдат остарели, тъй като теорията е била доказана или отхвърлена от експерименталната работа.

Независимо от това, надяваме се че тази секция ще бъде едно ръководство за щраусовите фермери, много от които са допринесли тълкова много към това, което вече се знае относно щраусовото фермерство чрез техните инновации и изследвания от вида "опити и грешки"

8.2 Вирусни заболявания
8.2.1 Общи

Не са били потвърдени вирусни заболявания в Зимбабве. Обаче възможно е тези вируси които са спесефични за щраусите, като adenoviruses, coronaviruses, herpesiviruses и др. да присъстват и да са първоначална причина за вътрешни и други инфекции.

8.2.2 Newcastle

Причина - Вирус от групата на paramyxo. Много птичи видове са предразположени към това заболяване и може да бъде доста суров проблем при птиците. Обаче болестта не е била регистрирана в Зимбабве от 1986 г. При избухване в Израел причинява смъртта на 13 от 46 птици. Инфекцията вероятно е дошла от домашни птици.

Симптоми - Нервност; извита шия, парализи и конвулсии както и подуване на главата.
Паталогия - ………и увеличен черен дроб.
Диагноза - изолиране на вируса в лабораторията от трахеята, белите дробове и от мозъка взети от действително болна птица.
Третиране и контрол - бидейки вирусно заболяване, няма спецефично третиране. Заразените помещения трбява да бъдат напълно гарантирани и за предпочитане е цялато ято заклано. Ваксинацията е ефективна. На щраусите са правени ваксинации като превантивно средство по време на избухването на болеста в Зимбабве през 1985/1986 г. Било е инжектирано неактивна ваксина в две дози през 4 седмици.

8.2.3 Птича шарка
Причина - Вирусът е от семемейството на avipox. Болестта присъства при пилетата в Зимбабве но за щрауси е докладвано само от Израел.
Симптоми - Мехури или коричики върху човката, клепачите и кожата на главата.
Диагнози - Култура и електронна микроскопия от проби от случаи от активни инфекции; хистологични изследвания на пораженията ; трябва се прави разлика от мукотиковите дерматити и недостига на витамин В.
Третиране и контрол - Няма спецефично третиране. Може да се използват инжеции и антибиотици за контраатакуване на вторични бактериални инфекции от поражения само ако се налага. Домашните птици, особено пилетата трябва да се държат далече от комерсиалното щраусово производство. Може да се използва ваксина за птича шарка за имунизиране на щраусите ако съществува заплаха. Ваксината обикновено се администрира във фоликула на издърпано перо или чрез pin-prick.


8.3 Бактириални болести
8.3.1 Общо

Бактериалните инфекции могат да се класифицират в зависимост от причинителния агент или от присъстващите болестни синдроми, т.е ако е локализирано в орган или разпрострено и така резултиращо в септисемични(отравяния) заболявания. Ще се опитаме да покрием и двата аспекта с обща секция върху третирането.

8.3.2 Причинителни бактерии
Бактериите които са били изолирани най-често от щрауси в Зимбабве са следните:
8.3.2.1 Escherichia coli (E-coli). Това е повсеместен грам негатив ентеробактерия (изолиран от червата). Може да е доста безполезно, но патогеничната деформация може да причини първични болести, докато други инфекции (възможно гъбични и вирусни),хранителна недостатъчност или прехранване както и проблеми с имунната система могат да предразположат пилетата към Е coli инфекции.
8.3.2.2 Klebsiell pneumonia (и други Klebsiella видове) Също грам негатив ентеробактерии.
8.3.2.3 Salmonella .За щастие доста рядко срещана инфекция досега при щраусите в Зимбабве но по-често другаде, особено там където има взаимодействие между щраусова и птицепроизводство; също грам негатив ентеробактирии. Бацилоносителите са често явление и могат да бъдат източник на инфекции.
8.3.2.4 Streptococcus spp. Особено Strep.faecalis. Грам позитив коки. Обикновено причинява инфекция вътре в яйцето или жълтъчната торбичка на новоизлюпеното пиле.
8.3.2.5 Staphylococcus aureus. Грам позитивни коки.

8.3.3 Синдроми на болеста
8.3.3.1 Omphalitis - инфекция на пъпа и жълтъчната торбичка.
Причина - Обикновено Е.coli.Klebsiella или Strep.faecalis:влажни "постелки" в люпилнята или липса на дизинфекция на пъпа.
Симптоми: Слабост и бърза смърт (в рамките на първите 10 дни): слаба люпяемост ако е инфектирано яйцето.
Паталогия: възпламенена, зачервена жълтъчна торбичка вътре в корема понякога с гной или млечна гной; влажен пъп с "сиреноподобен" маттериал в стените на корема.
Диагноза: Проби събрани от жълтъчната торбичка, пъпа и корема. Трябва също да се предприеме антибиотичен тест за чуствителност.
Третиране и контрол: Нормално третирането е твърде късно. Асептични техники в инкубатора и люпилнята, бързото изсушаване на пъпа и сухите повърхности за пиленцата са от важно значение. Дезинфекцията на пъпа, за предпочитане с повтарящо се напръскване с антибиотичен спрей или тинтява (povidone/iodine мазило (мехлеми) Betadine използван в Щатите) също се препоръчва.

8.3.3.2 Septicemia Отравяне на кръвта
Причини - обикновено Е.coli но също и Salmonella, Klebsiell. Следните бележки се отнасят до отравянията на кръвта и чревните бактериалните инфекции (ентирити); отравянето често следва чревната инфекция.
Пилетата се излюпват с имунитет (който се предава от майката чрез жълтъка) към инфекционните агенти, особено бактериите. Този имунитет е защитен само срещу бактерии присъстващи в околната среда на родителите и няма непременно същите инфекционни агенти като тези присъстващи в околната среда на отглежданите пиленца, които са отдалечени от родителите. Този имунитет продължава няколко седмици през което време пиленцето е изложено на много бактерии, патогенни и непотогенни. При случаите с птиците (навярно и при щраусите), новородените пиленца трябва поглъщат колкото си може повече не патогенни бактерии които след това заемат всички места където могат да се закрепяв в червата. С изключение на патогенните бактерии които може да причинят проблеми по-късно, когато майчиният имунитет се заличава.
Този принцип се нарича конкуриращо се изключване. Следователно е добре да не се администрира антибиотици в питейната вода на пиленцата. Също вероятно е преимущество да им се разреши достъп до пресни изпражнения на родителите, особено на майката, веднага когато са в състояние да ядат. Това е което става в природата когато първато нещо което се яде нормално са изпражненията на родителите (coprophagia). Практиката вероятно също доставя важни В витамини. Теоретично би било най-добре да се разреши на бреедерите да ядат изпражнения от боксовете на малките пиленца. Те биха предали след това имунитета на бактериите произхождащи в боксовете на пилешиките боксове, което би защитило поколението отглеждано там.

Следователно липсата на родителски имунитет и липса на конкуриращо се изключване може да предразположи пиленцето към отравяния на кръвта и чревни инфекции.
Лошата хигиена, пренаселяването и стресиращите фактори като много горещо или много студено, влажно време и често и прекомерно пипане на пиленцата, са също предразполагащи причини; особено тези фактори водят до спадане на апетита.
Симптоми - Обикновено се случват при пиленца под 6 седмична възраст; летаргия, анорексия, конвулсии, диария с мокрота около клоаката, голям брой пилета могат да се заразят за късо време.
Паталогия - Тъмни трупове, и конжекстия на повърхността на всички органи; нишки гной или млечна гной в корема; подут черен дроб, понякога с бели петна; течност в белите дробове; бледост водно съдържание в червата, особено в дебелите черва.
Диагноза - Асептично взети проби от черния дроб, червата, корема или белите дробове; антибиотичен тест за чуствителност трябва да се предприеме. Хистологични изследвания на органите запазени във формалин също е полезно. Това трябва да включва черния дроб, белите дробове, бъбреците, далака, надбъбречната жлеза и червата.
Третиране и контрол - Болните пилета обикновено умират , но отделни от тях могат да се инжектират с курс от подходящ антибиотик (виж по-нататък). Рисковите пиленца могат да се третират с антибиотици във водата или храната.
8.3.3.3 Чревни инфекции (гастро-ентерити)
Причини - както при отравянията
Симптоми - диария; обикновено бледа, понякога кървава, изпражнения които причиняват зацапвания около клоаката.
Патология - Гной или млечна течнст в корема, зачервена външна повърхност на червата със значителни кръвни телца, бледо водно съдържание и възпламенена вътрешна повърхност. Некротичните ентерити, които могат да се появят в малките черва и сляпото черво също и в тънките черва, се манифистират чрез удебеляване на стената и сиреноподобна вътрешност и съдържание.
Диагноза - Асептични проби взети от корема и вътрешността на червата. Проби от клоаката на болните пиленца и прясно събрани изпражнения също могат да бъдат култивирани.
Третиране и контрол - както при отравянията.
Имайте в предвид че изключителната употреба на антибиотици във водата или храната може да резултира в Candidiasis.

8.3.3.4 Пневмония
Причина - Е.coli, Klebsiella pmeumonia , плюс други бактериални бацили, които са били визуализирани но не култивирани (възможно Actinobacillus|.Инфекцията може да се пренесе по време на инкубацията и води до DIS (смърт настъпила в черупката)или хилави излюпени пиленца. Предразполагащи причини както за Aspergillosis ибактерии Septicaemia.
Симптоми - Като при Aspergillosis.
Патология - Както при Aspergillosis или нахлуване на кръв, течност напълнила белите дробове с много мукозни признаци при рязането им.
Диагноза - Култури от проби събрани асептично от въздушните торбички или от повърхността на белите дробове.
Третиране и контрол - както бри бактериалните отравяния.

8.3.3.5 Конюктивити, ринити и синузити (инфекции на клепачите , носа и синусите - разположени пред очите.
Причини - различни бактерии, вероятно и мукоплазма също. Недостатъчни мостри са били доставени от инфектирани щрауси. Травматични наранявания, чужди тела и мръсни условия могат също да бъдат отговорни.
Симптоми - Наполовина затворени воднисти очи; подуване на очите и също зоната пред и под окото. Корички около клепачите и ноздрите. Често едностранчива (само едната страна) и хронично.
Патология - Ако е възможно пробата трябва да бъде събрана от вътрешната страна на клепачите и да се направи антибиотичен тест за чуствителност.
Третиране и контрол - може да не се наложи; очни мехлеми, тетрациклинов очен мехлем. Трябва да се прилага чрез хващане на птицата, издърпване на долния клепач така че да се приложи мехлема на торбичка между клепачите и очната ябълка. За да бъде ефективно трябва да се прилага най-малко 6 пъти на ден. Може да се използва също антибиотични инжекции. В по-тежките случаи на синузити,може да се наложи хирургически отвори и почистване на заразените синуси под анестезия.

8.3.3.6 Артрити и Tenosynovitis (възпаление на ставите и сухожилните обвивки.
Причина - нe e позната такава поради малкото получени образци от култури. Понякога отворени травматични рани са земесени. Ставите също могат да се инфектират от бактерии циркулиращи в кръвта.
Симптоми - куцане и подути стави. Тряба да се прави разлика между подути стави причинени от травми които не са инфектирани.
Патология - подути зачервени ставни капсули с прекомерна мътна течност.
Диагноза - Култури и антибиотична чувствителност от асептично събрани проби.
Третиране и контрол - обикновено има слаб резултат; удължен курс от инжекции с подходящ антибиотик или може да се приложи оперативно отваряне и измиване на засегнатите стави под анестезия.

8.3.3.7. Абцеси/септични рани/локализирани инфекции
Причина - обикновено грам позитив cocci (Staphylococcus и Streptococcus).
Симптоми - външните инфекции са очевидни. Раните на щрауса често се лекуват много добре без много инфекции. Вътрешните абцеси като в бъбреци или черва (причинени от проникващи чужди тела) водят до продължителна загуба на кондиция и анорексия.
Патология -
Третиране и превантивни мерки - курс от инжекции с подходящ антибиотик. Абцесите могат да се дренират и измият с дезинфектант ( като Betadine разтвор) и вливан с емулсия в раните. Повърхностните рани трябва да се напръскат с антибиотик.

8.3.4 Антибиотици и третиране

Бактериите общо могат да се класифицират като грам позитивни и грам негативни. Някои антибиотици могат да се използват срещу двете групи, т.е широк спектър а някои само срещу определени, т.е тесен спектър. В допълнение някои антибиотици убиват бактериите, докато други само задържат растежа т.е са бактериостатични. Като общо правило не се препоръчва смесването на антибиотиците, бактеристатичните и бактериунищожителите никога не трябва да се смесват при едно и също третиране за отделния случай.

А) Тетрациклини
Те са от антибиотиците със широк спектър, бактериостатични;
1. Тerramycin инжекции (Pfizer) 100 мг/мл
2. Terramycin разтворима пудра (Pfizer) 55 мг/г
3. Terramyci LA (Pfizer) 200 мг/мл; дългодействащ препарат инжектират на всеки 3 дни.
4. Hi-tet инжекционен(Milborrow) 120 мг/мл
5. Hi-tet SA инжекционен (Milborrow) 200 мг/мл дългодействащ препарат.
6. Neo-cycline разтворим (Hamish Gameron) 50 мг/г от тетрациклина плюс 28 мг/г от неомисина.

Дози: основните дози от тетрациклина са както следва:
инжекционни - 10 мг на 1 кг телесна маса веднъж дневно за 3-5 дни интрамускулно.
дългодестващи инжекционни - 20 мг на 1 к интрамускулно; обикновено се дава веднъж, но може да се повтори след 3 дни.
разтворима пудра - следва се инструкциите на производителя.

Забележка: За щрауси под 5 кг телесна маса се препоръчва да се администрира двойно от горните дози при инжектиране на кой да от антибиотиците.
Забележка: Има голяма резистентност от страна на бактериите към тетрациклина.

Б. Chloramphenicol
Това е широкоспектърен антибиотик бактериостатичен, и изисква предписание. Chloro 25 инжекционен (САРS) 250 мг/мл. В изключителни редки случаи chloramphenicol може да причини фатални болести при хората; следователно избягвайте инжектирането или заразяването с него.
Дози: 10 мг за 1 кг телесна маса, интрамускулно на всеки 12 часа в продължение на 3-5 дни, двойна доза при щрауси под 5 кг.

С. Sulphonamide/Trimethoprim комбинация
Препарати съдържащи две съединения които са синергистични в ефекта и спектъра.
I. Borgal инжекционен (Hoechst) 24 % mg/ml 7,5% - 75 mg/ml
II. Trimethoprin разтворима прах (Hamish Cameron) 96 g/kg
III. Cosumix разтворим прах (Ciba-Geigy) 12 g/100 g доза.

Инжекционен - 15 мг на 1 кг телесна маса, интрамускулно, дневно в продължение на 3-5 дни , разтворими прахове - следвайте инструкциите на производителя за птици.

Забележка - при боктериологична чувствителност, чувстивелността или резистентността се отбелязва с "Septran" и ще индикира реакцията към всички сулфамиди/trimethoprim комбинациите.

D) Еntrofloxacin

Това е нов широкоспектърен антибиотик който особено е активен срещу грам негативните бактерии. Изисква се предписание и трябва да се използва само когато е било установено устойчивост към други антибиотици.
Baytril 5 % инжекционен (Bayer) 100 mg/ml
Baytril 10 % орален развтор (Bayer) 100 мг/мл
доза: инжекционно - 5 мг на 1 кг телесна маса
разтворим мехлем - следва се инструкциите на производителя за птици

За калкулиране на доза за инжектиране в мл (1 мл=1 сс)
1. Приблизителна маса на птицата в килограми, кг (z)
2. Разделeте процента на дозата в мг за кг телесна маса (х) от концентрираното лекарство в мг/мл (у)
3. дозата в мл = х/у умножено по z.

Забележка: ако концентрацията на лекарството е дадено в проценти, умножете по 10 за да получите мг/мл т.е. 25%=250 мг/мл.

Места за инжектиране: кракът на щрауса съдържа голяма мускулна маса но е важно да се избегне главните нерви при инжектиране. Фермерите трябва да изследват краката на мъртвата птица за изучаване на курса на нервите които минават между мускулите отзад и отвътре на бедрото. Мускулите отпред на бедрото и отстрани на крака под колянната става са следователно най-подходящи. Големите дози трябва да се разделят и дават на отделни места. Не инжектирайте всеки ден на едно и също място.

8.4 Гъбични болести

8.4.1 Aspergilosis
Причина - Aspergilosis fumigatus и други от Aspergilosis. Спорите на гъбичките могат да присъстват в инкубатора, люпилнята и в помещенията за пиленца (особено по-късно при условията на висока влажност и лоша вентилация водещи до появяване на амоняк.) Прашни храна, която може да бъде инхалирана, или влажна храна която също може да е източник на инфекции.

Симптоми - "Мъртви в черупката" . При пиленцата симптомите не са спецефични, въпреки че може да се наблюдава кашлене и дихателен дистрес. Смърта обикновено е бърза, обаче при по-възрастните птици по-големите хронични инфекции могат да доведат до удължена загуба на кондиция. Рядко инфекцията е субклинична и не оказва влияние в открити явни болести. Синия цвят на мембраните на горната част на устата при отваряне на човката показва ционоза (ниско съдържание на кислород в кръвта)
Патология - Обикновено белите дробове и въздушните торбички са засегнати. Бяло, жълто или зеленикави възли или петна с "сиреноподобно" съдържание могат да присъстват, понякога запушване на въздушните торбички.
Диагнози - Култура от пресен материял в лабораторията и хистологично изследване на тъкан консервирана във формалин. Бактериални инфекции на респираторния тракт може понякога да причини подобна патология и трябва да се прави разлика.
Третиране и контрол - обикновено е твърде късно за третиране на отделните случаи. АКо се наблюдават много случаи, рисковите пиленца могат да се третират с кетаконазол ( Nizoral, Janssen) при 1 таб (200 мг) на 20 кг телесно тегло дневно в продължение на 7 дни. Засегнатите инкубатори на помещенията трябва да се дезинфикцират или за предпочитане фумигиране. Трябва да се обръща стриктно внимание на хигиената и да се елиминират предразполагащите фактори.

8.4.2 Candidiasis (млечница)
Причина - Candida moniliformis и други видове от плесени - като гъбички. Намират се в устата също и в провентрикулуса и мускулестия стомах, ферментиращи съдържанието и причиняващи възпаление на стената. Главният предразполагащ фактор е практиката на повтарящо се допълвания на водата и храната в хранилките без изхвърляне на неизползваното съдържание или регулярно миене и дезинфекция на поилките. Употребата на антибиотици специално във водата или храната, също може да се счита за отговорен фактор.

Симптоми - неочаквана смърт. Анорексия, летаргия и понякога диария могат да се наблюдават.
Патология - бели тънки рани вътре в устата и коричики около човката се наблюдават, ако инфекцията се концентрира там. В стомаха, съдържанието е изключително воднисто (често изтича навън преди или след смъртта). Мирише на ферментирало, вътрешността има накъсан или изтънен вид. Трябва да се прави разлика от нормалното следсмъртно разлагане и разделяне на вътрешността което настъпва понякога след смъртта.
Диагнози - култура от рани, особено стомашна стена, и стомашно съдържание, плюс хистологично изследване на стомашната стена консервирана във формалин, особено стомашната облицовка.

Третиране и контрол - засегнати и пилета в контакт трябва да се третират с катаконазолова доза (Nizoral, Janssen) както по-горе в продължение на 4 дни или Nystatin (Mycostatin suspension, Squibb, 100 000iu/ml доза 0.5 мл на 4 кг пиле два пъти дневно в продължение на 4 дни. Стриктно внимание към хигиената и дезинфекцията на хранилките е много важно.

8.4.3 Mycotic дерматити

Причина - различни видове гъбички които се намират в кожата. Хранителна недостатъчност (особено на витамин В комлекс - главно pantothenic к-на и цинк) е обикновено предразполагаща причина. Също и мокри подове и пътечки могат да бъдат от значение.
Симптоми - наблюдавани са хванали корички или влажни възпламенени зони върху кожата, особено на главата, около човката и очите също и на краката.
Диагнози - Култура от рани; може да бъде откъснато или отрязано с ножички; хистологично изследване на поражения консервирани във формалин.
Третиране и контрол - Кетаконазоле при дози описани за Aspergillosis, дневно най-малко 10 дни. Раните могат да се намажат с gentian violet. Хранителна недостатъчност също трябва да се корегира, ако е необходимо с допълнителни добавки от витамин В и ценк.

8.5 Паразитни болести

8.5.1 Libyostrongylus douglassi (глисти, чревни глисти)
Причина - L.douglassi е nematode глисти. Възрастните са 0.5 до 1.0 см дълги. Кафяви/червени на цвят, много тънки в диаметър и трудни за виждане. Те се намират в жлезите и под обвивката на провентрикулуса. АКо птицата е била мъртва известна време, храносмилането(авто) може да премахне всякакви следи от глисти. Яйцата се предават на изпражненията и са изключителни устойчиви към разрушение в околната среда. Дори могат да бъдат жизнеспособни след 3 години. Яйцата се развиват във инфекциозни, трети стадий, ларви, в топла околна температура и в присъствие на влага. Веднъж погълнати, формите на ларвата се развиват във възрастни за около 3 седмици.

Симптоми - те са най-сурови при младите щраусови пиленца. Наблюдава се летарги, анорексия, загуба на кондиция, анемия, (като бледост в задната част на устата) и констипация. Смъртността е висока в заразеното и нетретирано ято.

Патология - анемия, бледи трупове и органи, водниста кръв, малък, жълт черен дроб и присъствие на глисти под обвивката на провентрикулуса.

Диагнози - присъствие на глисти в провентрикулуса при аутопсия; присъствие на яйца в изпражненията за проби (доставени пресни в лабораторията) измерени чрез флотационни методи.

Третиране и контрол - при инфектирани сгради, регулярното третиране на пиленцата е от голямо значение (всеки 3 седмици до 4 месечна възраст и периодично след това)Следните препарати могат да се орално администрирани могат да се използват:

Levamisole (Tramisol - ICI);30 mg/kg (1,2 ml отtramisole на кг)
Levamisol (Ripercol орално - Janessen); 30 mg/kg (1 ml oт Ripercol на кг)
Penbendazole (Panacur - Hoechst); 15 mg/kg (1,5 ml от Panacur за 4.5 кг)
Oxfendazole (Systamex-Coopers); 15 mg/kg (1,5 ml от Systamex за 4.5 кг)

Добре е да се редуват най-малко 2 лечения за минимизиране развитието на устойчивост от страна на глистите.

Щраусите могат да се дозират с дозиращ пистолет или пластична туба прикрепена към спринцовка. Тубата или дюзата (накрайника) може да се вкара под глотиса (отвори на дихателната тръба). Края на глотиса е твърд заради това че съдържа хрущял. cartilage.

Ако се купят заразени птици трябва да се изолират и третират на всеки три седмици най-малко 4 пъти с едно от горните лекарства. Трябва да се правят изследвания на изпражненията на 4 седмичен интервал, които не трябва да съдържат яйца. Дори тогава няма гаранция че те не приютяват глисти. При заразени помещения изпражненията трябва да се изчистват регулярно от боксовете на пилетата и пиленцата не трябва имат достъп до изпражненията на по-възрастните , вероятно заразени птици.

8.5.2 Coniostomun struthionis
Причина - C.struthionis е nematode глисти, бели, приблизително 1.5 см дълги. Възрастните се откриват в дебелите черва на щрауса. При поглъщане на инфектирани ларви се превръщат във възрастни.

Симптоми - тези глисти са относително безвредни и обикновено се откриват при аутопсия в дивите щрауси.
Патология - няма
Диагнози - присъствие на глисти в дебелите черва при аутопсия; яйца от глисти могат да бъдат идентифицирани в проби от изпражнения.
Третиране и контрол - всички лекарства описани по-горе са ефективни. Контролните мерки са както по-горе.

8.5.3 Houttuynia struthinis (тения)

Причина - H.struthionis е тения и се намира в тънките черва на заразените щрауси. Тенията е бяла, до 60 см дълга и сегментирана.
Симптоми - пиленцата много предразположена възрастова група към инфекциите. Те показват загуба на кондиция, летаргия и мелка диария.
Патология - загуба на кондиция, анемия и присъствие на тении в тънките черва

Диагнози - при аутопсия. Понякога сегменти от тении преминали в изпражненията се наблюдават, или яйца могат да се идентифицират чрез флотационна техника в проби от изпражнения.

Третиране и контрол - следните лекарства могат да се използват за орално дозиране:

Niclosamide (Lintex-Bayer); 100 mg/kg (0,5 ml от Lintex за кг или 1 х 0.5 таблетки на 5 кг)
Fenbendazole (Panacur-Hoechst)25 mg/kg (2,5 ml от Panacur на 10 кг)
Oxfendazole (Systamex_Coopers) 5 mg/kg (1,5 ml Systamex на 4,5 кг)
Resorantol (Terenol-Hoechst); 130 mg/kg (1 ml от Terenol на 5 кг)

Заразените птици трябва да се третират на 6 седмици веднъж.

8.5.4 Червеи по перата

Причина - микроскопични червеи от семейството на Pterolichidae които живеят стволите на перата причиняващи повреди.

Симтоми - загуба на пера, секрет от носа
Патология - както по-горе
Диагнози - доставка от повредени пера в лабораторията за изследване. Трябва да се прави разлика от въшки по перата.

Третиране и контрол - Ivermectin (Ivomec_MSD) през устата при 0.2 мг/кг на 4 седмичен интервал (1 мл от Ivomec на 50 кг).
8.5.5 Кърлежи

Причина - различни видове на ixodid кърлежи особено кафяви ушни кърлежи (Rhipicephalus appendiculatus). Кърлежите са обикновено проблем при силни валежи, много силно вегатативни места особено ако има преобладание на диви видове. Важността на Amblyomma кърлежите които са носители на болестта Heartwater, е отговорна за забраната на вноса на щрауси от Щатите.

Симптоми - кърлежите нормално атакуват главата и врата.
Патология - няма

Диагнози - присъствие на кърлежи. Могат да се изпратят до Ветеринарната лаборатория за идентификация.

Третиране и контрол - приложение на pyrethroid изсипан върху главата и врата с гъба, приблизително 2-4 мл на възрастна птица е ефективно за отстраняване на кърлежите в продължение на 2 седмици.

8.5.6 Въшки

Причина - Struthiolipeurus struthionis,
Симптоми - повреди по перата и загуби на пера
Патология - както по-горе
Диагнози - много лесно може да се видят въшките по перата
Третиране и контрол - Malathion прах до 5 % се прилага при възникнал проблем

Alugan - (Hоechst); приготвя се и се прилага по препоръки на производителя
Flumetherin (Drastic deadline - Bayer); гъба импрегнирана с Drastic deadline може да се изтиска върху перата.

8.6 Хранителни заболявания
8.6.1 Общ поглед - хранителните заболявания може би са свързани с прехранването или недохранване или с дефицит или небалансираност на индивидуални витамини, аминокиселини или минерали. Спецефичните изисквания от тях за щраусите в по-голямата си част са непознати, въпреки че много информация е била екстраполирани от това което се знае за пилета или пуйки. Често, въпреки че се подозира хранителна недостатъчност точният проблем не може да се определи. Това следователно не е пълен списък от възможни или дори вероятни, хранителни проблеми. Маргинална диетична недостатъчност вероятно може да настъпи при птици които никога са нямали достъп до естествен фураж или поляни.

8.6.2 Недостиг на витамин А

Причини - витамин А е мастно разтворим витамин, който, подобно на всички други се добавя към много дажби във формата на премикс. Бидейки мастно разтворим, той е относително нестабилен и обект на окисление и неактивен при висока температура и светлина. Следователно никакви витамини/минерали не могат да се съхраняват за дълъг период. Те трябва да се държат в запечатани контейнери в хладни помещения при 4 оС.

Симптоми - вродени доформации особено уголемена глава, липса на очи или малки такива. След излюпване пиленцата също могат да развият възпламенение на клепачите (конюктовити) и бели или релефни петна в устата.
Патология - Мъртви в черупката и както по-горе.
Диагнози - Теоретично е възможно да се установи статуса на витамин А от проби за кръвен серум или от проби от пресен или замразен черен дроб, но нормалните стойности не са познати.
Третиране и Контрол - увеличени доставки на храна включително зелена храна и/или витаминни добавки към питейната вода. (13/6 - hamish Cameron, 2 g/л вода).
Инжекции с витамин АDE може също да се дават при 1 мл на 50 кг телеснотегло интрамускулно, но се счита че трябва да бъде ограничена стойност понеже се абсорбира лошо от инжектираното място.

8.6.3 Дефецит на витамин D
Причина - Витамин D е също мастно разтворим и предразполагащите причини следователно могат да са същите както при витамин А. Витамин D се доставено в готовите дажби на витамино/минерални премикси не се нуждае от последващо превръщане в тялото.
Симптоми - Рахитизъм; може също да включва деформации на крайниците (osteod/strophy) усукани крака, но също резултира в нормалното оформяне но лошо калциране на костите които са тънки и лесно се чупят. Наблюдавани са също случаи на хрущялни възли в ребрата. Пилета болни от рахит растат бавно и са обект на други болести.
Патология - виж симптомите. Външната стени на костите на крайниците са тънки и се чупят лесно. Това е в контраст с усуканите крака където костите са нормално здрави.
Диагнози - при патология. Химичните анализи на костите също могат да покажат.
Третиране и контрол - както при витамин А недостига.

8.6.4 Недостиг на витамин Е
Причини - както при витамин А. Витамин Е има антиоксидантен ефект и заедно с селена предотвратяват мускулната дегенерация.
Симптоми - мъртви в черупката, лоша люпяемост; включва също синдрома на влажните пиленца; също внезапна смърт и "downer щрауси" (т.е внезапен колапс). При пилетата и пуйчетата може да причини нервни симптоми.
Патология - често нищо при аутопсия. Понякога жълта желатинова субстанция коло мускулите и бледи места в мускулите и сърцето.

Диагнози - хистологични сечение върху консервиран във формалин сърце и мускули. Бедрените и мускулите на прасеца трябва да бъдат предоставени.

Третиране и контрол - добавки на витамин Е и селен в храната. Формулирана е специална добавка (Hamish Cameron Vitamin E/Селен ) която може да се добавя всеки ден към храната при съотношение 1 г/кг. Тази добавка съдържа 20 000iu витамин Е и 40 мг селен на кг. (Инжекции от витамин Е и селен (injacom E - Roche) при дози от 0.25 мл за пиленце и 0.5 мл за пиленца до 8 седмици и след това пропорционално до 5 мл за възрастна птица давана интрамускулно на 4 седмици). Трябва да се отбележи че профилактичните инжектирания то витамин Е/Селен преди да се появят транслокациите елеминира инцидентите от "downer ostrich".

8.6.5 Недостиг на Витамин С

Причина - Витамин С е водоразтворим витамин който често не се доставя. Доказателства за недостига му са някак си странични, обаче добавките на витамин С при птиците помага в намаляването на смъртността в стресови ситуации.

Симптоми - общо неразположение, податливост към други заболявания; деформации на крайниците.

Патология - нищо спецефично.

Диагнози - теоретично е възможно установяването нивотото на витамин С в кръвния серум, но нормалните стойности за щраусите са непознати.

Третиране и контрол - убедете се че витамин С присъства в добавените премикси към дажбите. Зелените храни също съдържат витамин С. Витамин С може да се инжектира от 20 до 50 мг на пиле интрамускулно.

8.6.6 Недостиг на Витамин В

Причина - Важни В витамини при щраусите:
В2 - рибофлавин
Биотин ( витамин Н)
Pantothenic киселина - пантотинова киселина
Ниацин

Тези Витамини се произвеждат от бактерии в дебелите черва но чревните неразположения и антибиотичното третиране може да ограничи тяхното производство. Противно на мастно разтворимите витамини, в тялото могат да се съхранят много малки количества. Яденето на изпражнения, показвано от щраусите, особено малките, може да е важен начин от получаване на достачни количества витамин В в природата, понеже абсорбцията на храни в червата, където се формира част от витамин В е бедно. Съдържанието на тези витамин в изпражненията на щраусите изисква установяване.

Симптоми - Ниско ниво от витамин В в яйцето може да доведе до прекъсване на развитието на пиленцето по средата на инкубацията, смърт в черупката или хилави излюпени пиленца. Обаче има много възможни причини за това.

В2 - извити пръсти на краката; наблюдавано е при люпене или непосредствено след него като пръстите се извиват навътре. При домашните птици се наблюдава също парализа , възпаление и удебеляване на кожата на краката, стъпалата, устата и клепачите.

Биотин - слабост, парализа, усукани крака и разтегнати slipped сухожилия; биотина и мангана са уползотворяват в същите биохимични реакции в тялото а дефицита на манган може да причини същите деформации на скелета. Нуждите от биотин от страна на щраусите може би са и по-високи от тези на пуйките. При бозайниците, дефицитът от биотин причинява подуване на корема и възпаление на кожата.

Пантотенинова киселина - възпаление на кожата около човката и очите и крайниците. При кокошките води до смърт в средния стадий на люпене - спряно развитие.

Ниацин - при кокошките недостига му води до слаба люпяемост и растеж на пиленцата, бедно развитие на перушината и възпаление на устата. Също може да се включи усуканите крака.

Патология - обикновено в съответствие със симпотомите.

Диагнози - хистологично изследване на тъкани консервирани във формали, особено черния дроб и бъбреците, може също да се покаже израждащи се промени (дефицит на биотни).

Третиране и контрол - водоразтворими витаминови добавки (13/6 Hamish Cameron) трябва да се добави към питейната вода докато пиленцата са 4 седмични и когато се подозира недостатъчност. Щрауси показващи слаб апетит, физическо неразположение или при антибиотично третиране трябва също да получат това и /или да бъдат инжектирани с Витамин В компрекс (Parabex-CAPS), 1 ml/10 kg телесно тегло с 0.5 мл за млади пиленца до 4 седмици) на всеки 2 или 3 дни. Биотинови добавки които съдържат биотин 0.3 г/кг, пантотенинова киселина 30 г/кг, никотинова киселина 80 г/кг и витамин С 200 г/кг може да се получи от Hamish Cameron и да се добави към храната дневно при 1 г/кг храна.

8.6.7 Недостиг на калций и Фосфор

Причина - калцият и фосфорът, заедно с витамин D3, са необходими за минерализацията на костите. Важно е да се осигурят в коректно съотношение в диетата (1,5 до 2,0 части калция:1 част фосфор). Калцият трябва да присъства около 1,7 % в дажбите. Витамин D, други елементи (като цинк) и рН на съдържанието на дванадесетопръстника може да окаже влияние върху приемането на калция дори при достатъчно присъствие в дажбите.

Симптоми - деформации на крайниците осочено рахитизъм, и лъкообразни крака.
Паталогия - както по-горе.
Диагнози - както по-горе. Съдържанието на калция и фосфора в общите дажби може да се определи; трябва да се изпратят мостри от храната на Ветиринарната лаборатория.

Третиране и контрол - коректно калциево и фосфорово съотношение в диетата; добавки на варовик и натрошени кости.

8.6.8 Недостиг на манган

Причина - недостатъчност в диетата; готовата храна трябва да съдържа най-малко 120 г/тон манган, мангана и биотина се използват в един и същ биохимичен процес в тялото. Мангана не трябва да се бърка с магнезия който има също минорна функция във формирането на костите.

Симптоми - деформации на крайниците, особенно …в сухожилията при отсъствие на каквито и да е усукване на костите.

Патология - както по-горе
Диагнози - трябва да се измерва и определя съдържанието на мангана в общите дажби.
Третиране и контрол - добавки от коректни нива в дажбите; добавки от манганов сулфат или манганов хлорид към питейната вода 2 г/10 литра.

8.6.9 Недостиг на цинк

Причина - недостатъчност в диета; увеличен калций в диетата. Цинка трябва да присъства във формулираната храна при 80 г/тон.

Симптоми - деформации на крайниците и уголемени ставни връзки (наблюдавани при пилетата и пуйките но не потвърдени при щраусите); удебеляване на кожата (hyperkeratinization) на стъпалата и краката.
Патология - както по-горе
Диагнози - както по-горе, определяне на съдържанието на цинка в общите дажби.
Третиране и контрол - коректни нива на цинк в диетата; използване на галванизирани водни поилки.

8.6.10. Недостиг на селен

Причина - недостатъчност в диетата; Препоръчват се дажби съдържащи 0.25 г/тон селен.

Симптоми, патология и диагнози - както при витамин Е. Аналитични методи за установяване на съдържанието на селен в общите дажби в Зимбабве няма.

Третиране и контрол - като при витамин Е.

8.6.11 Анорексия

Причина - някои пиленца не започват да ядат. Други губят своя апетит или поради неустановени причини, някои болестни процеси или травми и изтощение.
Симптоми - очевидни; празни черва при палпиране на абдомена. Хората които извършват палпирането трябва да са обучени да разпознават такива птици.

Патология - липса на храна в стомаха.
Третиране и контрол - следното може да се предприеме:
добавки на разтворими витамини към водата - както по-горе
инжектиране на витамин В комплекс - както по-горе
инжектиране на други апетито стимуланти Bykahepar -(Hoechst) при 1,0/10 кг телесно тегло интрамускулно.
форсирано хранене с каша от хомогенизирана дажба (концентрат и зелени храни) или "Pronutro", плюс вода превърната в полу-течна конситенция която може да подавана през тръба. Тръбата преминава надолу през oesophagus и отбележете разстоянието до стомаха върху тръбата - трябва да влиза най-малко до основата на шията. Може да се използва тръба за едър рогат добитък за възрастните и интравенозни тръби за много малки пиленца. Хрането трябва да е 2-4 пъти на ден и общото давано количество да еколо 20 мл/кг телесно тегло. Може да се използва хирургически или дозиращ пистолет за натъпкане на храната през тубата.
приучаване на пиленцата да ядат - ново излюпените пиленца , които трябва да започнат да се хранят трябва да се поставят с по-големи пиленца които вече са започнали да се хранят, до установяване на правилно поведение. Доколкото е възможно пиленцето не трябва да се оставя напълно само, тъй като е изключително стресиращо.

8.6.12 Наранявания

Причина - вероятно има много причини поради които щраусите се нараняват които са свързани с естеството на храната, както и околната среда и стрес факторитe. Смята се че следните наранявания са важни:

-прекомерни влакнини - при младите пиленца приемането на стъбла от люцерна както и от детелина и трева, особенно косена трева е важно. При възрастните пиленца, прекаленото храносмилане на диви плодове с твърди семена и суха трева също причинява наранявания.
глад - пиленца оставени дълго време без храна също ядат много чужди тела
липса на материал за смилане - пясък или речни (морски) камъчета са важни за помагани при смилането на влакнините в мускулестия стомах. Те трябва да се доставят ежедневно но за предпочитане в неголеми количества. Четири или пет малки камъчета на ден е вероятно подходящо.
пясъчливи подове - някои пиленца ядат в повече пясък ако подът на който са е мек.
чужди тела - като пръчки, пластмасови торбички, тел или кости и т.н могат да причинят наранявания.
стрес и безцелно ядене - в отсъствието на обезопасеност от страна на техните родители или гледачи и под други условия на стрес, някои пиленца показват изместено хранене, особено пясък или други неподходящи матириали. Спецефична хранителна недостатъчност може също да причини влошен апетит.
Освен стомаха, първата част на тънките черва (duodenum) и дебелите черва могат също да се наранят.

Симптоми - слаб растеж или загуба на кондиция, намален апетит, костипация и летаргия. Наранени стомаси и дебилите черва могат да се палпират чрез абдоминалната стена. Стомасите са разположени вътре и непосредствено зад реброто (клетка на реброто)и дебелите черва заемат повечето от останалата част на абдомена.

Патология - лесно се определя при мъртва птица, въпреки че е необходимо да се има познания върху това какво представлява съдържанието в нормалния стомах.

Диагноза - както по-горе.

Третиране и контрол - орално приемана на магнезиев сулфат от една четвърт (1/4) чаена лъжичка за малки пиленца до 2 супени лъжици за възрастна птица, във водата и орално. Често се комбинират с разредена меласа. Може да се повтори от един до два пъти дневно но в повечето случаи е неефективно. Прилагано е оперативно отваряне и изпразване на стомаха под анестезия. Предразполагащите фактори трябва да се избягват колкото си може. Очевидно младите пиленца могат да бъдат научени да не ядат неподходящи материяли като им се осигурява още в ранна възраст люцернови стъбла с листата. Тъй като те не могат да преглъщат стеблата ще се научат да ядат само листата.
Зелена храна за пиленца трябва да се смесва с готови формулирани дажби и количеството храна трябва почти да бъде изядено до следващото хранене. Ако се дава в повече храна пиленцата ще ядат само зелената.

8.7 Деформации на крайниците

8.7.1 Общо- деформациите на крайниците остават една от главните причини за смъртност; в някои ферми надхвърля 30 %. Наблюдавани са главно три синдрома, макар че не може ясно да се разделят. Те са:

Усукани или завъртяни крака - пикът е около 2 седмична възраст и между 4 и 7 седмици. Кракът се завъртва навън със стъпалото, понякога на 90о или повече към предната/задна ос на тялото. Обикновено само единият крак е потърпевш.
Дъгообразен крак - най-често от 6-10 седмици. Може да се комбинира с усукан крак, но обикновено проявата е в изкривяване на костите когато се гледа отпред или от страни. Често са засегнати и двата крака.

Рахит - наблюдавани главно при пиленца под 6 седмици, където за разлика от горните синдроми, костите са много меки. Може да се получат дъгообразни или завъртяни крака.

8.7.2 Причина - някои от причините за деформации в краката бяха изложени в раздела за храненето, но ще бъдат повторени и тук. Щраусовите пиленца растат изключително бързо, самите ходила нарастват с около 2 см дължина на седмица. Причините за деформациите на краката се считат за комплексни с подчертано принципен фактор бързият растеж. Долу изброените причини включват само някои от тях които са все още непроверени но които се считат за вероятни причини в светлината на патологичните промени:

8.7.2.1 Вродени - хранителна недостатъчност при женската , инкубация - некоректна температура и неадекватна загуба на влага и обръщане, водещи до слоборазвити пиленца или пиленца с деформации на краката или гръдния кош.
8.7.2.2 Хранителни - дефицит на калций и фосфор или небалансираност
Дефицит на витамин D
Дефицит на биотин
Дефицит на ниацин
Дефицит на витамин С - може да доведе до възпаление на периостеума.
Дефицит на витамин Е/селен - отслабване на мускулите.
Бърз растеж на костите като резултат от продължително хранене с много високо протеиново ниво.
прекомерно запълнен проветрикулус


8.7.2.3 Травми - стрес и паника

Хлъзгав под, твърд под, препядствия, огради, и други подобни травми водят котузване и откъсване на периостеума и малки фактури в меките местата на дългите кости.
8.7.2.4 Инфекции - вероятно следва травма когато бактериите нахлуят в контузеното място.
8.7.2.5 Липса на достатъчно движение - боксове за пиленца които са твърде тесни.
8.7.3 Симптоми - често има неочаквана атака, и завъртването настъпва и се развива само за няколко часа. Усукването или дъгообразните крака са доста очевидни и пострадалите пиленца куцат и се движат назад. Те губят кондиция и накрая стават отпуснати. Усуканият крак е прогресивно забовянания и потърпевшите птици в края на краищата трябва да се умъртвят. Костите често изглеждат удебелени.
8.7.4 Паталогия - градуса на завъртване около дългата ос, или изкривяването стават очевидни когато мускулите и сухожилията се отрежат.

8.7.5 Диагнози - много е просто. Обаче всеки опит който се прави трябва да определи кои от причиняващите фактори може да се включи, особено ако инцидентите са повече отколкото трябва (т.около 3 %)
8.7.6 Третиране и контрол - третирането е много рядко ефективно и за да се говори за някакъв успех трябва да се започне от първия ден. Прилагани са следните методи:
8.7.6.1 Използване на ремък (каиш, лента) вързано над крака на всеки крак който държи краката на коректна дистанция; ограничете пиленцето в малко пространство с покрит под.(винаги трябва да има поне едно още за компания).
8.7.6.2 Както по-горе но поставете пиленцето в превръзка. Това трябва да съдържа "панти" с дупка за всеки крак поддържан с върви така че краката да могат да достигат пода но да не носят много тежина.
8.7.6.3 Поставете пиленцето върху бетонова тухла с краката държани от вървите в леко огъната позиция странично на тухлата.
8.7.6.4 Витамин Е/селен (Injacom E)инжекции. Витамин С инжекции - 20 до 50 мг на пиленце, интрамусулно на всеки втори ден.
8.7.6.5 Добавки във храната и водата - манганов сулфат или хлорид 2мг/10 л вода; Витамин С/Витамин В (Hamish Cameron) 1 mg/kg храна; натрошени стерилизирани кости които осигуряват добавки на калций/фосфор.

Трябва да се обръща внимание за корегиране на всички възможни предразполагащи причини включително храненето на бреедерите и инкубационните проблеми, за да се намали случаите на ………..излюпване.

8.8 Токсични кондиции
8.9
8.8.1 Мукотоксикосис

Причина - основна причина е растежа на токсични плесени във влажната храна или на пашата. Благоприятстват се от подходящата температура, влага и понякога светлина.- Sporodesmin, Aflatoxin

Симптоми - общо неразположение; слабост и анорексия, жълтеница, диария, фото-дерматити при излагане на слънчева светлина с възпаление и хващане на кора на кожата на главата - особено клепачите и краката;

Патология - жълтеница, подут жълто/зелен, понякога жилест черен дроб; подути зелени бъбреци и зелена урина в клоаката. Подозрителната храна трябва да се отнесе в ветеринарна лаборатория за микотоксилогични анализи.

Третиране и контрол - да не се дава достъп до подозрителна храна; витамин В комплекс (Parabex - CASP) инжекции - 1мл/10 кг телесно тегло на 2 или 3 дни. Да не се съхранява храта дълго време, особено при топли и влажни условия и да не се дава плесенясала храна.

8.8.2 Furazolidone

Причина - администриране на nitrofurans, furazolidone и др. Като третиране на бактериални инфекции. Щраусите подобно на други животински видове, са много податливи към остравяне с тези компоненти. Тъй като те се използват за птици, трябва да се внимава когато се използва лекарства от пилешки отпадъци за третиране на щрауси;

Симптоми - нервни симптоми, конвулсии, треперене, липса на координация и бърза смърт.
Аутопсия - трябва да се вземат проби от мозъка от други органи за да се елимират други заболявания.

Диагнози -
Третиране и контрол - Витамин В комлекс - инжекции.

8.8.3 Отравяне със сол

Причина - солта в диетата не трябва да е над 0.5 % особено ако има ограничен достъп на вода.

Симптоми - конвулсии, парализа

Патология - нищо спесифично . Трябва да се вземат проби от мозъка и други органи.
Третиране и контрол - няма третиране; не надвишавайте препоръчванато ниво на солта в дажбите.

8.8.4 Botulism
Причина - токсини причинени от различни видове бактерии Clostridium botulinum, които се развъждат в животните и зеленчуците където тове е позволено да се декомпозира в отсъствието на въздух. Тези токсини могат специално да присъстват в костите
Симптоми - парализи с неочаквано начало. Птицата е отпусната, шията е много слаба. Очите не могат да мигат.
Патология - може да има кости в стомаха
Диагнози - невъзможно е да се потвърдят
Третиране и контрол - нищо спецефично; понеже птиците които остават отпуснати развиват необратими мускулни повледи и контрактура на ставите, парализираните птици трябва да се държат на превръзка или нещо с подобен дизайн. Когато птицата е тежка, въжетата поддържащи хамута или "пантите" трябва да не са твърде вертикално поставени над птицата тъй като това причинява повреди на краката. По скоро те трябва да бъдат под ъгъл от около 45 о над и от страни на птицата. Може да се наложи да се поддържа главата и шията.
Форсирано хранене - така както бе описано при анорексията. Витамин В комплекс инжекции (Parabex - 1 ml/10 kg на всеки 2 или 3 дни) може също да се използва.
Щраусите които са рискови трябва да се ваксинират с ваксина за говеда Botilism използвайки четвърт от дозата за говеда. Трябва да се дават 2 инжекции на 3 месечна и 4 месечна възраст и след това годишно.


8.9 Неупоменати условия
8.9.1 Травма - при птици над 3 месечна възраст , травмите са най-големите причина за смъртонст. Докато огради, храна , поилки и теренът може да бъде построен или избран за намаляване до минимум травмите, някои наранявания и смъртности са почти невъзможни за избягване. Нападения на кучета са също често срещани и причиняват както физически така и физиологически травми.
8.9.1.1 Фрактури и дислокации на краката и крилата - най-често фрактурите са при дългите кости; фрактури и дислокации на крилата са често резултат от некоректно боравене и държане на птиците за крилете. Обикновено на костите с фрактури не могат да бъдат се поставят шини, пластири или хирургическо фиксиране поради огромната сила упражнявана върху краката - подобно на конете. Следователно пострадалите щрауси обикновено трябва да се заколят. При по-малките птици, фиксацията е по-лесна но много бързият растеж означава че пластира трябва да се сменя често. Птиците трябва да се поставят в превръзка доката крака се излекува.
Крилата могат да бъдат " превързани" чрез връзване на главните пера на всяко крило заедно над гърба използвайки еластопласт. Друга лента около всяко крило и над гърба дава допълнителна подкрепа към тежката зона на крилото. Това връзване трябва да се остави на място най-малко 6 седмици при възрастните птици. Фрактурите и дислокациите на крилото могат да се разрешат чрез хирургическо отстраняване на крилото или в случаи на фрактури, чрез хирургическо приковаване на счупените кости.

8.9.1.2 Разкъсвания - щраусите са изключително предразположени към разкъсвания, особено на врата и долната част на краката. Порязванията на врата често се самоинфектират от ноктите когато главата се навежда надолу за да се държи птицата. Порязванията могат да се зашиеако се открие рано с найлонов канап за риба която е била потопена в meths, заедно с иглата за стерилизиране. За тънка кожа, 5 кг breaking strain е адекватно; за места от тялото с по дебела кожа до 12 кг канап е необходимо. Раните трябва да се почистят и дизенфикцират (с силен разтвор на Betadine) и някои прахове рани (като Hermeseptic прах - CAPS) леко приложен преди зашиването. Раните на шията трябва внимателно да се изследват за да се проверят повредите на хранопровода. Ако това той е разкъсан трябва да се зашие първо, за предпочитане с катгутов материал за шиене. След като се затвори , може да се напръска с антибиотичен спрей (като тинтява) заедно с малко количество от pyrethroid dip за отблъскване на мухите. Инжектиране на антибиотици (Тетрамицин LA) също може да се даде. Раните нормално се лекуват много добре освен ако няма предварително инфектиране или тежки контузии.
8.9.2 Разкъсани артерии - особено на аортата.

Аортата е главната артерия излизаща от сърцето и напълно развитите щрауси, стената може да се разкъса, обикновено близо до сърцето с опустошителни резултати. Причината е непозната но е свързано с израждането на стената на артерията, която след това отслабва. Това най-често изглежда се случва на по-пълните птици. При свинете дефицита на мед е една от предразполагащите причина за подобна положение. Обикновено птиците се намират мъртви а мембраните в задната част на устата могат да бъдат бледи. При отваряне в абдомена и гръдния кош може да има кръв, особено около сърцето. Разкъсванията на артериите обикновено могат да се идентифицират. Трябва да се изследва хистологически за доказателства за израждане взети от артерии в близост от мястото на разкъсването.

8.9.3 Чужди тела в хранопровода и стомаха

Метал, особено тел, остри пръчки, камъни и кости могат да се намират в хранопровода или дори пробият стомашната стена. Чуждите тела в хранопровода лесно се виждат като твърди подутини във врата. Те често могат да се остранят като се опита да се изкарат навън или набутат надолу в стомаха където няма да причинят по нататъшни повреди. Ако това се окаже неуспешно, тогава се налага хирургична намеса. Това може да се направи с местна или пълна анестезия и нормално се изисква да е направено от ветеринарен лекар. Чуждите тела в стомаха са много трудни за диагностиране. Птица която се храни малко, губи кондиция и има малко изпражнения или никакви и която няма очевидни наранявания може да има препятствие. Единственото лечение е оперативното.

8.9.4 Смъкване на клоаката (пролапс)

Обикновено се наблюдава при птици под 3 месеца и може да е свързано с чревни проблеми. Крайната част на червото на птицата се извърля от клоаката и се подува. То може да се почисти, дизинфекцира, намаже с рафиниран желе??? Или течен парафин и се набута отново. Обикновено е необходимо да се задържи клоаката в позиция чрез "зашиване касия, портмоне)("вътрешен и "Външен" найлонов или шев тип пъпен коло кожата на клоаката и завързване с фльонга) Това ще е достатъчно хлабаво за да се позволи уринирането и ако е възможно отделянето на изпражнения. В противен случай шиенето трябва да се отваря няколко пъти на ден. Третирането трябва да продължи коло 5 дни.

8.9.5 Пролапс на пениса

Пенисът на мъжкия в сезона на размножаването може да стане постоянно еverted и понякога като резултат да се повреди. Това положение може спонтанно да се реши ако размножаването се прекъсна в края на сезона или остранявайки мъжкия далеч от женската. Хирургично остраняване или корекция може да се предприеме ако се препоръча.

8.9.6 Запичане на яйцето

Понякога яйцата могат да се затъкнат или доре счупят в яйцепровода на женската. Причината за това може да е прекалено ентусиазираното поведение на мъжкия. Посрадалата женска може да е напрегната. Яйцата или черупките могат да се отстранят с ръка ако се приложи някакво мазило. По тежките резултират в перитонити в женската.

8.9.7 Myopathy

Щраусите са склонни към непоправими мускулни или сърдечни повреди ако се насилват твърде много има борба с тях при опити за хващането им или по време на транспортиране. Пострадалите птици често не могат да се изправят или ходят трудно и могат да умрат неочаквано за няколко часа или до две седмици след такава работа. Мускулите показват кръвоизливи или бледи места и за изследванита трябва да се доставят запазени във формалин мускул и сърце за хистологична диагноза. Третирането с анти-възпалителни лекарства като Dexone или Tomanol (необходимо е предписание) може да се използва но нормално не са от полза. Инжекции с витамин Е/Селен (Injacom - E) може да помогне в предотвратяване на ситуацията ако се дава няколко дни пред транспортирането ли стресиращите процедури. Птиците които изискват много пипане трябва да бъдат тренирани и да са свикнали към това от ранна възраст.
Не трябва да се хваща мъжки с размножителен цвят, поради резултиране във фаталните кръвоизливи. Големи количества кръв акумилират в основата на врата и съсирването на кръвта се забавя.

8.9.8 Сърдечни удари

Малки пилета оставени в боксовете на слънце без сянка могат да умрат неочаквано. Има доказателства че причината е сърдечен удар. Ако пиленцата се намерят проснати от топлина трябва да се охладят с вода.

8.9.9 Subcutaneouse emphysema

От фронталната част на гръдния кош и врата, както и краката, може да се акумулира въздух под кожата. Причината е непозната но вероятно като резултат от травми и изтичана на въздух от въздушните торбички. Може да се предприеме антибиотично третиране за отделни случаи но опити да се дренира въздухът под кожата е безполезен.

8.10 Вродени деформации

Вродената деформация е нещо което пиленцето се ражда с него, не е което се придобива по късно. Наследствените или вродените деформации са тези които преминават от родителите. Вродените деформации могат да бъдат и да не бъдат наследствени. Наблюдавани са следните случаи които се свързват с неправилното люпене:
arthrogryphosis
усукани крака
малки крака
извити пръсти (витамин В2 дефицит?)
усукан врат
асиметричен гръден кош
хидроцефал
липса на едно или двете очи (anophthaimia - недостиг на витамин А)
малки очи (microphaimia - както по-горе)
папагало подобна човка (много къса деградирала - недостиг на манган)
кистозен стомах
липса на един бъбрек
аtresia
липса на сляпо черво

Някои от тях се причиняват от хранителни недостатъчности при родителите а други могат да се свържат с некоректни инкубационни параметри, специално висока температура. Инцидентите трябва да са по-малко от 3 % от оплодените яйца , а ако са повече трябва да се изследва., особено ако се наблядава единични деформации.

8.11 Подход и приближване към болен щраус

8.11.1 Общи

В тази глава за болестите, предните глави бяха свързани главно с болести съгласно причините за тях.Често обаче трябва възниква причини за правене на диагостика и третирана на болни птици без да е сигурно каква е точната причина. Следователно тази глава ще се опита да даде някои основни напътствия към изследването на болестни признаци и пробите които ще трябва да се вземат както предварителното третиране.

8.11.2 Признаци

Здравите щрауси по принцип държат врата си изправен и главата високо, прекарват много време в хранене и кълвене, стоят с групата, любопитни са и много живи, разхождат се с " пружинираща" походка, и имат " чисти" линии по протежение на гърба и амдомена; перата са добре поддържани, и урината е отчасти чиста и водниста, отчасти бяла и гъста а изпражненията са тъмни на цвят и твърди. Болният щраус е тъкмо обратното с отпусната глава и врат, липса на апетит, отделен от групата и има остър гръб и стегнат обдомен ако е загубил много кондиция, урината може да бъде обезцветена а изпражненията или няма такива, твърди , оскъдни, или меки, течни и бледи. Тези основни признаци скоро стават добре познати на щраусовъдните фермери.

8.11.3 Изследване на болна птица

Следните процедури могат да се следват:
общо състояние и кондиция - както по-горе
външно изследване - кожа за наранявания и обезцветяване; удебеляване, хващане на кора и възпаление,
пера за паразити, оръфани пера, пусти места
клоака за зацапвания, обръщане, възпаление;
пъпна връв (млади пиленца) за подуване, възпаление и миризма;
крайници (виж следващото)

орална кухина цвят на мукусната мембрана за зачервяване, бледост (показващо анемия), пожълтяването показва жълтеница

глотис и горната трахея за петна и гной, чужди тела,

очи и околностите корички на клепачите и около ноздрите, пролапс на третия клепач, слаб рефлекс когато клепачите се пипнат показващо парализа, подуване отпред и под окото - показващо инфекция на синусите.

Палпиране на врата за препречвания в хранопровода, въздух под кожата.

Проверка на дихателната система - поставете ръка на една от страните и я придвижете от последното ребро до бъбречното ……. Стомахът може да бъде почустван като солидни обекти по напред а вътрешното съдържание може да бъде проверено зо количество и водно съдържание, пясък или излишни газове. Стомашната течност в корема (и жълтъка на младото пиленце) може да се установи чрез почукване на абдоминалната стена и изследване чуствителността на вълнообразната линия (подобно на балон пълен с вода)

Ректално изследване - в птиците които са полово узрели може да се вкара в клоаката намазан пръст или ръка и след това в ректума или фалопиевата тръба (яйцепровода) при женските. Може да се установи естеството, натурата на лекарствата и урината, също може да се почуства по-големи количества от изпражнения, яйца заседнали или черупки.

Температура - ректалната температура на щрауса може да се измери, но обикновено безрезултатно тъй като е варира много, нормалната е от 37.9 оС до 40.7 оС, средно обикновено е около 38.2 и 39.8 оС. Много ниската температура при болен щраус е много лош знак.

Крака - при по-малките птици може да бъдат палпиране за симетрия във всеки крайник, подуване и "оттичане" на ставите и около сухожилията; движение на ставите.

8.11.4 Свързани болестни признаци към причината

Хронична загуба на кондиция
хранителна недостатъчност
наранявания и чужди тела
хронични инфекции на въздушната камера
хронични заболявания на черния дроб (токсикация)
хронични заболявания на бъбреците - увеличаване на urate
глисти - при ситуации когато няма такива

Анемия
хранителна недостатъчност
глисти
вътрешни кръвоизливи

Нервни симптоми (конвулсии, мускулни трептения
бактериално отравяния
недостиг на витамин Е
гладуване и ниска кръвна глюкоза (хипогликомия)
Newcastle's/

Нервни симптоми (парализа - частична или обща)
травми на врата, главата или гърба
ботулизъм
слабост от загуба на кондиция и анемия

"Downer" щрауси
миопатия
дефицит на витамин Е/селен
травми на ставите на крайниците или костите
+ парализи


Констипация - запек
анорексия
наранявания (стамашни и чревни)
чужди тела в стомаха или червата

Диария
Е.coli и други бектерии
инфекция на стомаха
растителни или други токсини

Неочаквана смърт (особено при пиленцата в добро състояние)
Е.coli или други бактерийни отравяния, особено инфекции чрез пъпната връв.
Aspergillosis
растителни химикали или муко токсини
snakebite
дефицит на витамин Е/селен


Дихателен дистрес
Aspergillosis
бактерии (Е.coli и други) пневмония
всмукване на храна или неправилно дозиране
повреди по въздушния поток и емфизема
стрес и други работи
анемия

Корички по кожата и удебеляване

дефицит на витамин В
гъбични инфекции
фото-дерматити от мукотоксини или други токсини

Загуба на пера
от малтретиране (въшки,
въшки и червеи
витамин В и други хранителни липси

8.11.5 Проби от живи птици

8.11.5.1. Съсирана кръв - има голяма (дебела) вена отзад на главата на лявата страна; друга вена която може да се използва е под крилото. При безнадежни случаи, на по-малките птици могат да се вземе кръв от сърцето, слагайки птицата да легне по гръб и напипвайки сърцето в мекото пространство под врата. 1,5 до 2 " инчови игли прикрепени към спринцовка може да се вкара. Вените на щрауса са тънко стенни и трябва да се затисната за известно време когато се изтегли спринцовката за да се предотврати образуването на големи натъртвания. Шишенцата трябва да са чисти и за предпочитане стерилни и сухи. Могат да се вземат от Ветеринарната лаборатория. Най-малко 5 мл може да се вземе.
Съсираната кръв може да се държи при 4оС за около 24 часа преди да бъде доставена в лабораторията. Тя може да се тества за чернодробни и бъбречни функции както и за някои минерали ( като калций, магнезий , мед)

8.11.5.2 Несъсирана кръв в ….- шишенца с презервант се получава от ветеринарната лаборатория. Шишенцето трябва да бъде внимателно разбъркан. Тази кръв трябва да се държи при 4оС за максимум около 12 часа. Може да се тества за фосфорни и глюкозни нива.
8.11.5.3 Несъсирана кръв в EDTA- бутилките се получават от Ветеринарната лаборатория. Разбъркване и и съхранение преди доставянето и в лабораторията както по-горе. Изследването на кръвта може да открие анемия и да докаже наличие на бактерийни или други инфекции както и глисти.
8.11.5.4 Изпражнения - трябва да се събират пресни и за глисти известен брой проби от един бокс. Трябва да се съхраняват в чиста, найлонова торбичка при 4оС за максимум 3 дни преди да се доставят в лабораторията. Изпражненията могат да се тестват за яйца от глисти и да се направят посевки за бактерии които могат да причинят ентерити ( ако са били събирани по асептичен начин)


8.11.6 Общо третиране

Много често при среща с болна птица с няколко симптома но отсъствие на подтвърдена диагноза, фермерът няма кой знае какво да направи освен да администрира някоя форма на третиране. Ако много птици са болни, добре е да се остави най-малко една нетретирана така че да има минимално препятсвия при поставяне на диагноза при аутопсията.

Акутенли (остро) болни пиленца - курс от антибиотици инжекции (3-5 дни) ако е имало други предишни случаи на бактериална резидентност към антибиотици (като тетрациклин, за предпочитане е да не се използва )
низорал таблетки (или някои други антигъбични агенти) в продължение на 5 дни
витамин В комплекс - инжекции

Болни възрастни птици - остро - както по-горе но острите инфекциозни болести са по-рядко срещани при полово узрелите птици. Повече усилия трябва да се концентрират на витамините и друго поддържащо третиране.

Хронични болни птици - инжекции с витамин В.
английска сол (при запек)
зелена храна
усилено хранене ( при анорексия)
лекарство за глисти -

При хроничните болести обикновено причината е нещо което не отговаря на антибиотика или антибактериалното третиране, и прогнозите са лоши.
От всички тези категории се взема проби като кръв, изпражнения или клоакални проби преди самото третиране.

8.12. Аутопсия
8.12.1 Общ преглед

Аутопсията е един от най-използваните инструменти в щраусовата индустрия и фермерите трябва да направят всичко за да се запознаят отблизо с процедурите при отварянето и изследването на мъртвата птица, записвайки описанията на това което са открили ( дори и ако се използва лаишка терминология) и правилно вземане на проби. За най-добри резултати птиците трябва да са мъртви от скоро, или да се били съхранявани при 4оС веднага след смъртта им и да не са били третирани. Никога не замразявайте птиците или пробите.

8.12.2 Техника

Ако е възможно претеглете птицата
Измерете дължината на ходилото (кост на стъпалото) - двете главни връзки на крака tibio-metatarsal връзка и metarso-phalangeal (колянна) връзка са прегънати на 90 о и общата дължина на костите между тези връзки, която е долната дълга кост, се измерва от външната става към вътрешната.

Остранете перата и кожата
Проверете трупа за общото състояние (отпуснати мускули) и цвета на мускулите
бледост - анемия
тъмно червено - бактерийни и гъбични инфекции

Отворете птицата - поставете я по гръб, остранете раменните плешки ако птицата е голяма; нарежете парчета от меките части където врата се свръзва с тялото от едната страна на реброто през ребрата и покрай страните на абдомена и около pelvic keel (бъбречни легенчета). Опънете ребрената клетка??? И отрежете сърдечната торбичка и мембраните около черния дроб и освободете страните и долната част на стомаха от тялесната обвивка внимавайки да не отрежете дебелите черва там където се съединени към стомаха. Проверете абдоминалната обвивка за мазнина , пъпна връв , ако съществува говори за гной подобно на сирене и възпаление.

Проверете въздушните камери - има 4 от всяка страна които се простират надолу и назад от белите дробове.
Гной и източници на зараза = гъбични и бактериийни инфекции.

Остранете сърцето и изследвайте повърхността
мазни нули или пихтиести = лошо състояние
бледи места (дефицит на витамин Е/селен)
перикардитис = бактериално заразяване, обикновено комбинирано с мътна течност в сърдечната торбичка.

Острането черния дроб и го изследвайте

бледи места = локализирани бактерийни инфекции
подуване = отравяния или мукотоксини
атрофия (много малък често жълт също)= хранителна недостатъчност или нараняване
обезцветяване - червено възпалено или червено/жълто оцветяване = бактерийно speticaemia;жълто

Вземете проба с памуче (тампон) от черния дроб - опърлете повърхността със запалка или нагорещен нож, бутнете тампона вътре в черния дроб на опърлената зона без да пипате края на тампона след остраняването му от пакете, поставете края на тампона в бутилка от някакъв носител които се вземат от ветеринарната лаборатория .

Разрязване през хранопровода - освободете го от белите дробове; освободете стомаха и червата от абдоминалната обвивка и я изкарайте извън тялото. Далакът лежи между стомаха и долната част на гърба и трябва да се отреже за да се освободи.
Бели петна/подуване = инфекция дължаща се на бактерии и aspergillosis

Остранете белите дробове и гръкляна - и отворете гръкляна и бронхите в белите дробове. Белите дробове са трудни за отстраняване понеже са здраво прикрепени към вътрешната страна на ребрата и трябва да се обелят.
Течност от повърхността на отрязаното = лоша циркулация или остра пневмония
бели/зелени възли = пневмония дължаща се на бактерии

Отстранете надбъбречната жлеза която лежи на фронталния ъгъл на бъбреците които обратно лежат в кухината на badomen в съседство с гърба. Надбъбречната жлеза е бледа, жълта и мека.

Проверете пола на птицата - това е добър начин на научаване как да се сексират пиленцата. Пенисът/клиторът могат да се изследват преди отварянето, тестисите са двойка, бели и лежат малко по назат от надбъбречната жлеза. Яйчникът е единствен и много по-труден за виждане в малките пиленца тъй като плосък и почти прозрачен. Лежи над предния край на левия бъбрек. При по възрастните птици има множество яйчници ( яйца без черупка)

Остранете и изследвайте поне единия от бъбреците
подут (изпъква над абдомена) = токсикация или отравяне
блед кремав материал = лишаване от вода или токсикация

Разгръщане на стомаха и червата включително и двете каекални торбички. Панкреасът лежи в издутината на първата секция на тънките черва като че ли напуска воденичката. При малките пиленца, неабсорбираният жълтък е прекрепен към пъпната връв и тънките черва. Ако се червенее отвън показва перитонит. Може да се вземе проба с тампон от външната страна на жълтъчната торбичка. Двете каекални торбички отворени в края на тънките черва и извън това е дебелото черво и ректума.

Изследване на стомаха - провентрикулуса (първият стомах) е доста тънко стенен и съдържа жлези. Съдържа повечето от храната. Мускулестият стомах (вторият стомах) има тънка облицовка и мускуларна стена и обикновено съдържа малки камъчета., сухи вещества, пясък и др. - наранявания.
Глисти - под облицовката и в жлезите на провентрикулуса
оръфана/фрагментирана облицовка, често с пихтиеста субстанция или зачервена отдолу, плюс влажна мокра стомашно съдържание = Candida

Отваряне на избрано място от червата и изследване на стените и съдържанието
зачервяване отвън, особено с бели нишки = перитонити
водно съдържание с червена вътрешна стена (тънки черва) = ентерити
мляко подобно съдържание с удебелена стена = бактерии; некротични ентирити
увеличено съдържание в дебелите черва = анорексия или наранявания
бледо, меко съдържание в дебелите черва = ентерити
Вземете проба с тампон от възпалените места.


Изследване на ставити включително бедрените
подуване, увеличена течност или гной = травма или инфекции дължащи се на бактерии.
Изследвайте синусите на главата отпред и под очите, небцето и т.н.

Отстраняване на мозъка (ако са наблюдавани нервни симптоми) чрез изрязване на черепа парче по парче.

Изследване на мускулите
кръвоизливи = бледи места
пихтиеста течност = травма, недостиг на витамин Е/селен, миопатия

8.12.3 Събиране на мостри

Проби
въздушните камери
абдомена
сърдечната торбичка
жълтъка
черния дроб - рутинно
червата

Пробите имат много малка стойност ако птицата е била третирана с антибиотици.

Органи в 10 % формалин
черен дроб
бели дробове
бъбреци
сърце
стомашна обвивка (включително и облицовката)
жлези
далак
мускули (от предната част на бедрото, вратни мускули в нео натални пиленца)
черва (ако са възпалени)
мозък (ако е имало нервни симптоми)
плюс всяка част която изглежда ненормална


Формалина се приготвя от разтвор на формалдехиден газ във вода. Концентрирания формалин е 37 % до 40 % разтвор на формалдехидния газ. 9 : 1 смес от концентриран формалин към вода (10 % формалин) се използва за запазване на тъканите за последваща преработка за хистологични изследавания. Трябва да бъде 10х количеството на формалина като спесимени и парчетата от тъкани не трябва да бъдат по-дълги от 2х1х1 см за да разрешат добро проникване. Бутилките не трябва да се изливат и трябва да се етикират със същите етикети както в рапорта за аутопсия.

8.12.4 Рапорт

Водете си бележки от това какво сте открили при изследаванията и ги записвайте. Ако се доставя цяла птица за аутопсия тя трябва да бъде туко що умряла или държана при 4оС (не замръзнала) късо време след смъртта., за предпочитане е да не е третирана.
Историята трябва да включва:
възраст
дата на смъртта
симптоми
третиране, ако е имало
детайли от други птици или мъртви такива
детали от необикновени събития по време на инкубацията или люпенето при случаи с малки пиленца, особено мокри пилета, крака и др.
кратки детайли относно работата, боксовете, храненето и т.н.

 


 За контакти:

България

Варна

9000

ул. "Цар Калоян" №14

тел.: 052/ 60 10 27; 60 10 48

факс: 052/ 60 10 26

 

 

 Хостинг от uCoz